YHTEYSTIEDOT

Kontakpersoner
Vasenm.: Johan Nykvist, Håkan Wargh, Fredric Tidström ja Torbjörn Nyholm

 

Oy Orapac Ab
Masuunintie 58
66830 Oravaisten Tehdas
S-posti: info@orapac.fi
Henkilöt: etunimi.sukunimi@orapac.fi

Myynti:
Fredric Tidström TJ                050 341 4405  
Torbjörn Nyholm Vara TJ     040 562 3963  

Tuotanto:
Håkan Wargh Tuot.joht.        0500 466 285

Huolto ja tekniikka:
Johan Nykvist Tekn.  päällikkö 050 439 2400

 

Bestpak Oy (tytäryhtiö)
Palstalankuja 4
33960 PIRKKALA
Jani Eerola TJ        040 092 3903
etunimi@bestpak.fi

Yhteyslomake

Etunimi, sukunimi

EU-direktiivin mukaan ilmoitamme seuraavasti:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).